Czwartek, 25 Lipca 2024 r.
Imieniny: Krzysztofa i Jakuba

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych ..

Nazwa projektu: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego

Cel projektu:

1.  Zwiększenie cyfrowych zasobów danych geodezyjnych rejestrów publicznych przez przeprowadzenie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do świadczenia elektronicznych usług publicznych.

2. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez uzupełnienie danych kartoteki budynków i lokali oraz zapewnienie kompatybilności funkcji udostępniania i wymiany danych, w tym na potrzeby zasilania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu PZGiK na potrzeby świadczenia zaawansowanych technologicznie elektronicznych usług publicznych.

Wnioskodawca: Powiat Kolski

Całkowita wartość projektu: 1 540 021,50 zł

Wartość dofinansowania: 1 309 018,27 zł

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), Osi Priorytetowej nr 2 Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Okres realizacji: 2017-2018

Cel główny projektu: Celem głównym Projektu jest: „Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie funkcjonowania administracji Powiatu Kolskiego poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych, poprawę ich jakości oraz dostępności, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług”.

GEO-INF 7 Portal - www.powiakolski.giportal.pl

Powiat Kolski jako realizator projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, priorytet 2 "Społeczeństwo informacyjne", działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" informuje, że jest już dostępny portal umożliwiający korzystania z zasobów geodezyjnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym bez konieczności osobistego stawiania się w Starostwie Powiatowym w Kole.

ZAKRES USŁUG:

Opisane aplikacje e-usług dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole (https://starostwokolskie.pl/) w zakładce E-usługi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kole (https://www.bip.starostwokolskie.pl/) po wybraniu zakładki Wydziały Starostwa Powiatowego w Kole → Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru → przydatne linki.

UWAGA!!!

Do korzystania z e-usług konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Niektóre usługi wymagają zawarcia umowy ze Starostą Kolskim (i-Kerg, i-Komornik, i-EgiB).

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA E-USŁUG

Data utworzenia: 19 Styczeń 2021  13:26:10  Ostatnia edycja: 19 Styczeń 2021  13:26:10  Autor: Katarzyna Nowicka

Turystyka
w Powiecie Kolskim

Najbliższe wydarzenia

Multimedia wideo

BEZPIECZNE WAKACJE - Piknik z okazji Powiatowych Obchodów Policji

Dodane:24 Lipiec 2024  18:02:28  |  Inne

Przydatne linki

(063) 26 -17 -836     starostwo@starostwokolskie.pl    www.starostwokolskie.pl

Starostwo Kolskie

 • ul. Sienkiewicza 21/23
  62-600 Koło
 • Sekretariat (063) 26 -17 -836
  Biuro podawcze (063) 26-17-841
  fax: (063) 27- 25- 825
 • starostwo@starostwokolskie.pl
 • poniedziałek- piątek
  godz. 7:30 – 15:30
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Realizacja: F&A MEDIA