Powiat Kolski

Treść strony

Aktualności

Wszystkie aktualności Wszystkie aktualności kliknij

Powiat

Fotokod strony 'Powiat'

Reforma administracji publicznej z 1998r. wprowadziła w Polsce czytelny rozdział funkcji władzy publicznej między trzy główne segmenty ustroju administracyjnego państwa: samorząd lokalny (w gminach wiejskich i miejskich oraz powiatach), odpowiedzialny przede wszystkim za zaspokajanie potrzeb miejscowych społeczności;

Starostwo

Fotokod strony 'Starostwo'

Siedziba władz powiatu

STAROSTWO POWIATOWE W KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koło
woj. wielkopolskie

tel.  +48 63 26 17 836
fax  +48 63 27 25 825


BIURO PODAWCZE tel.+48 63 26 17 841

e-mail: starostwo@starostwokolskie.pl

 

POWIAT KOLSKI
NIP: 6662059662   REGON: 311620839

czas pracy urzędu

poniedziałek – piątek

7:30 - 15:30

Komunikaty

Fotokod strony 'Komunikaty'

PRZEKROCZENIE POZIOMU DOPUSZCZALNEGO DLA PYŁU PM10

      Dnia 23.01.2017 na stacji w Borówcu, w Kaliszu, w Koninie, w Pile oraz w Poznaniu przy ul. Polanka oraz przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 24.01.2017 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Szarłatów, gm. Osiek Mały, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

W okresie od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. na obszarze Województwa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.poznan.uw.gov.pl/kwalifikacja-wojskowa-2017

W poniższym załączniku znajduje się Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.01.2017 r.

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

    Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski oraz Mariola Górniak - Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu serdecznie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym problematyki ochrony środowiska, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 w dniu 9 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w sali 102. Na szkoleniu tym obecni będą przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

     Celem szkolenia będzie przedstawienie obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności:

- opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi i składowania odpadów,

- sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH

      Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach organizowana jest  przez Instytut Nowych Technologii. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu całej Polski.     

       Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości, w której będą budować innowacyjną gospodarkę. Najlepszym uczestnikom oferujemy nagrody rzeczowe. 

      Olimpiada jest realizowana w okresie: grudzień 2016 – kwiecień 2017 roku. Składa się z trzech etapów:

 • pierwszy i drugi etap to test wiedzy, który odbywa się online poprzez platformę internetową
 • w trzecim etapie konkursu finaliści będą mieli za zadanie rozwiązać case’y biznesowe w zespołach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

NOWE WZORY OFERT

W załączniku znajdą Państwo nowe wzory ofert.

Mammografia w Kole

MAMMOGRAFIA W KOLE

przy Starostwie Powiatowym w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23

w dniu 27 stycznia 2017 r. (piątek)

 

Więcej informacji znajdą Państwo na:

http://www.largo-mammografia.pl

oraz w poniższym załączniku

 

Informacja o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego

         Informujemy, że dnia 08.01.2017 r. na stacjach w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej, w Koninie przy ul. Wyszyńskiego, w Pile przy ul. Kusocińskiego oraz w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenia mogą utrzymywać się w dniu dzisiejszym, tj. 09.01.2017 r.

Michał Milewski

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ogłoszenie

         Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontarciacie) do zgłaszania swoich reprezentantów, do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie przez w/w organizacje zadań publicznych, stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego, w roku 20017 w zakresach:

1. "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji",

2. "Zwiększania aktywności kulturalnej".

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Komunikat ostrzegawczy

UWAGA!

 

SILNY WIATR

OD GODZ. 18.00 DNIA 03.01.2017

DO GODZ. 18.00 DNIA 04.01.2017

 

W załączniku treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 1 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 03.01.2017 r.

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

          W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

         Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

     Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz urzędów statystycznych.

Ankietę  można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Komunikat ostrzegawczy

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 79 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 26.12.2016 r.

Wzór sprawozdania

Komunikat ostrzegawczy

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 74 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 13.12.2016 r.

Informacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 08.12.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 08.12.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 07.12.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Janowice, gm. Babiak, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Złota, gm. Olszówka, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik, gm. Kłodawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rgilew, gm. Kłodawa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Korzecznik Szatanowo, gm. Babiak przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubotyń, gm. Babiak przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Komunikat

Informujemy, że dnia 24.11.2016 r. na stacjach w Koninie przy ul. Wyszyńskiego i w Borówcu przy ul. Drapałka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, przekroczenie może utrzymywać się również w dniu dzisiejszym, tj. 25.11.2016 r.

Komunikat ostrzegawczy

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 66 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 24.11.2016 r.

 

 

Komunikat

Informujemy, że dnia 23.11.2016 r. na stacjach w Poznaniu przy ul. Polanka, w Koninie przy  ul. Wyszyńskiego i w Borówcu przy ul. Drapałka odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się również w dniu dzisiejszym, tj. 24.11.2016 r.

Komunikat ostrzegawczy

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 65 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 22.11.2016 r.

 

 

Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 listopada 2016 r. odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączone z obchodami 550-lecia obecności OO. Bernardynów w Kole. W związku z tym w godzinach 9.15 – 10.25 nastąpi przemarsz kolumny marszowej ulicami miasta Koła: Sienkiewicza, Nowowarszawska, Stary Rynek, Grodzka i Mickiewicza pod pomnik „Poległym Bojownikom o Wolność Ojczyzny w latach 1831, 1863, 1914-1918, 1939-1945” nad kanałem ulgi rzeki Warty oraz powrót ulicą Mickiewicza i Klasztorną do kościoła OO. Bernardynów w Kole.

Na czas przemarszu planowane jest zajęcie jednego (prawego) pasa ruchu z możliwością przejazdu pojazdów po pasie wolnym, z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom biorącym udział w pochodzie oraz porządku podczas jego trwania.

W związku z powyższym w trakcie trwania przemarszu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na wymienionych ulicach miasta Koła.

 

Bezpłatne badania mmamograficzne

W ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,

zapraszamy na bezpłatne badania mmamograficzne

w dniu 16 listopada 2016 r./ środa /

przy Starostwie Powiatowym w Kole

ul. Sienkiewicza 21/23

 

Komunikat Służby Celnej

 

Służba Celna ostrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, 

 pochodzący z niewiadomych źródeł.

 

W załączeniu treść komunikatu:

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Police Koble, gmina Kościelec, będącej własnością Skarbu Państwa.

 

W załączeniu treść ogłoszenia:

Komunikat ostrzegawczy - burze z gradem/1

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 57 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 05-08-2016 r. dla subregionu konińskiego.

UWAGA!

 

Burze z gradem/1  

od godz.13:00 do godz.20:00 w dniu 05-08-2016 r.

Komunikat Kąpieliskowy 07/2016

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o jakości wody w

 27 kąpieliskach oraz 96 miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na

terenie województwa wielkopolskiego.

 

Treść komunikatu kąpieliskowego w załączeniu:

Komunikat ostrzegawczy - burze z gradem/1

W załaczeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 54 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 29-07-2016 r.

UWAGA!

 

Burze z gradem/1  

od godz.12:00 do godz.20:00 w dniu 29-07-2016 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - zmiana siedziby

Szanowni Państwo!

 

Z dniem 29 lipca 2016 r. przestaje funkcjonować Lokalny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich przy Konińskiej Izbie Gospodarczej w Koninie.

 

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. informacje na temat Funduszy Europejskich

będzie można zasięgnąć w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, ul.

Zakładowa 4 (budynek Wojewódzkiego Urzędu Pracy) na parterze, w pokoju Nr 6

oraz na III piętrze w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,     

pokój Nr 325.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek           -      od godz.7:00 do 17:00

Wtorek -Piątek       -      od godz.8:00 do 16:00

 

Telefony do konsultantów:

63 2408535, 63 2493102

 

Komunikat ostrzegawczy- burze z gradem/1

W załaczeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 53 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 27-07-2016 r.

UWAGA!

Burze z gradem/1  

od godz.14:00 do godz.22:00 w dniu 27-07-2016 r.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - BURZE z GRADEM/1

W załaczeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 52 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 26-07-2016 r.

UWAGA!

Burze z gradem/1  

od godz.13:00 do godz.23:00 w dniu 26-07-2016 r.

Zarządzenie Rady Ministrów - stopnie alarmowe

W załączeniu Zarządzenie NR 96 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.

Wnioski w sprawach cudzoziemców

Uwaga

Nowe miejsca składania wniosków w sprawach cudzoziemców

Od 18 lipca 2016 r. w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile uruchomiona zostaje obsługa wybranych spraw cudzoziemców.

W każdej z delegatur można złożyć:

Pełna obsługa

Częściowa obsługa

1.       wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,

2.       wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,

3.       wniosek o wydanie karty pobytu dla członków rodzin obywateli
         UE nie będących obywatelami UE,

4.       wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
         pobytu obywatela UE

Pełna obsługa - od przyjęcia wniosku do wydania dokumentu kończącego sprawę

5.      wniosek o zezwolenie na pracę,

6.       wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę,

7.       wniosek w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego.

 

 

Obsługa obejmować będzie przyjęcie wniosku i dokumentów uzupełniających,   a   sama   sprawa   prowadzona   będzie  w siedzibie Wydziału w Poznaniu.

                                 W delegaturach przyjmowane będą również pisma i uzupełnienia do wniosków

                                  złożonych zarówno w delegaturze jak i w siedzibie Wydziału w Poznaniu

Powyższe sprawy realizujemy w godzinach: poniedziałki od 10:15 do 17:45, od wtorku do piątku od 8:15 do 15:15 w delegaturach:

 

Kalisz

Konin

Leszno

Piła

ul. Kolegialna 4

ul. Aleje 1-go Maja 7

Plac Kościuszki 4

Al. Niepodległości 33/35

pokój nr 2 (parter)

pokój nr 218 (I piętro)

pokój nr 7 (parter)

pokój nr 140 (I piętro)

tel. (62) 760 83 61, 760 83 62

tel. (63) 247 77 02,  247 77 07

tel. (65) 511 82 03

tel. (67)211 61 50, 211 62 69

Dokumenty można składać w dowolnie wybranej delegaturze lub siedzibie Wydziału w Poznaniu przy PI. Wolności 17.

Komunikat ostrzegawczy

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY – silny wiatr/1

od godz. 12:00 dnia 14.07.2016 do godz. 23:00 dnia 14.07.2016


W załączeniu treść ostrzeżenia.

Ostrzeżenie meteorologicznego

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY Intensywne opady deszczu/1


W załączeniu treść ostrzeżenia.

Komunikat ostrzegawczy

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1


W załączeniu treść ostrzeżenia.

Komunikat kąpieliskowy nr 4

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli informuje o jakości wody w 27 kąpieliskach oraz 93 miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego.

Miejsca udostępnione do kąpieli w załączeniu.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prac żniwnych

W załączeniu treść apelu Państwowej Inspekcji Pracy, Okregowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, dotycząca zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac żniwnych.

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - Silny wiatr!

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 45 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu:

Komunikat kąpieliskowy nr 3

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, informuje o jakości wody w 18 kąpieliskach oraz 37 miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego.

W załączeniu treść komunikatu:

PORADNIKA c.d. - Czy wiesz jak sie zachować podczas burzy?

W załączeniu dalsza część informacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego jak przygotować się do bezpiecznego przetrwania burzy:

ABC Bezbieczeństwa na wakacjach

PORADNIK

Czy wiesz jak sie zachować?

w załączeniu treść ulotki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komendy Wojeódzkiej Policji w Poznaniu, Wydział Prewencji.

 

 

Komunikat Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, uwzględniając wyniki badań wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, informuje o jakości wody w 18 kąpieliskach oraz 37 miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego.

W załączeniu treść komunikatu:

TRENINGOWE URUCHOMIENIE SYREN ALARMOWYCH W DNIU 28.06.2016R.

W związku z realizacją wojewódzkiego treningu Systemu Ostrzegania i Alarmowania  

w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz.6:30 na terenie województwa wielkopolskiego

przeprowadzone będą głośne próby syren- sygnał ciągły trwający jedną minutę.

Upały - czy wiesz jak się zachować?

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny.

Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach.

Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Oparzenie słoneczne

objawia się zaczerwienieniem i bolesnością skóry, możliwe jest swędzenie, gorączka, ból głowy.
Pierwsza pomoc:
weź chłodny prysznic, użyj mydła, aby usunąć olejki (kremy).
Miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody. Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.

Przegrzanie

objawia się osłabieniem, zawrotami głowy, występuje nadmierne pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności.

Pierwsza pomoc

Połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi unieś na wysokości 20-30 cm).
Poluzuj ubranie.
Użyj zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała.
Podawaj wodę z solą do picia małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę.
Jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej.
W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku.

Dodatkowe zalecenia

 • Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, stosując żaluzje w drzwiach i oknach. Jednocześnie dbaj o drożność kanałów wentylacyjnych.
 • Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą.
 • Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie mają skłonności do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 • Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe.
 • Spożywaj lekkie posiłki połączone z dużą ilością płynów do picia.
 • Regularnie pij duże ilości wody mineralnej. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 • Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 • Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności.
 • Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby z grupy wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza.
 • Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe - przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.
 • Podczas suszy postaraj się zmniejszyć zużycie wody. Nadmierne podlewanie trawników i zbyt częste mycie samochodów marnotrawi wodę!

 

Adres URL źródła: http://wzk.poznan.uw.gov.pl/upaly

 

http://rcb.gov.pl/poradniki/

http://rcb.gov.pl/upaly-na-poludniu-polski-rcb-wydaje-rekomendacje/

Ostrzeżenie meteorologiczne-upały

W załączeniu treść ostrzeżenia Nr 38 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Komunikat ostrzegawczy - burze

W załączeniu treść komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY-BURZE

W załaczeniu treść komunukatu:

Komunikat meteorologiczny - burze z gradem

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 32 wydanego przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej z dnia 02-06-2016 r.

Komunikat ostrzegawczy,,Burze z gradem"

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego Nr 30 wydanego przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej z dnia 31-05-2016 r.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej poł. w m. Korzecznik, gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa poł. w m.Łuczywno gm. Osiek Mały oraz w m.Gąsiorów w gm. Kościelec, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

ogłoszenie Starosty Kolskiego

ogłoszenie

Utrudnienia w ruchu drogowym w dniu 3 maja 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 maja 2016 r.  Powiat Kolski jest organizatorem obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zgodnie z programem uroczystości w godz. od 10:00 do godz. 10:30 odbędzie się przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta Koła, tj. wymarsz sprzed Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Wojciechowskiego i Sienkiewicza w kierunku Ronda Sybiraków, Nowowarszawską  i Mickiewicza do Kościoła Farnego.

W związku z powyższym informujemy o  możliwości wystąpienia utrudnień  w ruchu drogowym podczas przemarszu uczestników pochodu.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dn.19.04.2016 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w m. Ostrów Kolonia, gm. Olszówka przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Ogłoszenie o przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kobylata i Przybyłów

Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Skarbu Państwa , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

położonych:

- w miejscowości Kobylata , gm. Kłodawa,

- w miejscowości Przybyłów, gm. Koło.

 

W załączeniu treść ogłoszenia;

Ogłoszenie Starosty Kolskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o przetargu ustnym nieruchomości położonej w Policach Koble

Starosta Kolski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Panstwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Police Koble, gm. Kościelec.

W załączeniu treść ogłoszenia:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016.

Uchwałą nr 0025.64.83.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 r ogłasza sie rozstrzygnięcie i przyznanie wsparcia finansowego z tytułu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016 na zadania:

- upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,

- zwiększenie aktywności kulturalnej.

Lista podmiotów, którym przyznano wsparcie finansowe w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

W załaczeniu treść uchwały.

Uchwała nr 0025.64.83.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

W celu poznania opinii mieszkanców Powiatu Kolskiego w sprawie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025, w dniach od 18 marca do 08 kwietnia br będą przeprowadzone konsultacje społeczne.

Szczegółowa informacja w załączeniu

Ogłoszenie

Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące

W załączeniu treść ostrzeżenia meteorologicznego nr4 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu z dnia 07-01-2016 r.

Ostrzeżenie

Darmowa pomoc prawna

DARMOWA POMOC PRAWNA W POWIECIE KOLSKIM

Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Kolskim będą funkcjonowały cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które zostaną zlokalizowane w następujących miejscach.

 

W Powiecie Kolskim funkcjonować będą 4 punkty:

 

 1. W Kole w budynku

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21

Czynny w dniach: Pn. Wt. 9.00-13.00, Śr. 12.00-16.00 oraz Czw. i Pt. 9.00-13.00

 

      2. W Dąbiu w budynku

Urzędu Miasta i Gminy Dąbie, Plac Mickiewicza 1

Czynny w dniach: Pn. Wt. i Czw. 10.00-14.00

W Grzegorzewie w budynku

Urzędu Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

Czynny w dniach: Śr. i Pt. 10.00-14.00

 

      3.W Kłodawie w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1

Czynny w dniach: Pn. 8.00-12.00, Wt. Czw. Pt. 10.30-14.30 oraz Śr. 12.00-16.00

 

     4. W Babiaku w budynku

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Poznańska 24

Czynny w dniach: Pn. Czw. 10.00-14.00

W Kościelcu w budynku

Urzędu Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3

Czynny w dniach: Wt. Pt. 10.00-14.00

W Osieku Małym w budynku

Urzędu Gminy Osiek Mały, ul. Główna 1

Czynny w dniach: Śr. 10.00-14.00

 

Punkty nr 1 i 2 prowadzone będą przez adwokatów i radców prawnych, natomiast punkty nr 3 i 4 prowadzone będą przez organizację pozarządową – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt będzie nieczynny.
 

Z darmowych porad będą mogli korzystać:

 • młodzież do 26. roku życia,

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • kombatanci, weterani,

 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego w m. Korzecznik, gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego z dn.25.11.2015 r.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Zarząd Powiatu Kolskiego informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 4, art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118, z późn. zm.) informujemy, iż na mocy Uchwały nr 0025.49.64.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 listopada 2015 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Kolskiego dokonał wyboru oferty:

 

Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich

ul. PCK 13

62-500 Konin

 

na realizację zadania z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

 

Kwota przyznana na realizację ww. zadania wynosi 119 892,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote zero groszy).

 

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w dniu 19.11.2015 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr

Uwaga - Silny wiatr

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w m. Kobylata w gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w m. Przybyłów, gm. Koło

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomośći Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w m. Przybyłów, gm. Koło.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w m. Korzecznik w gm. Kłodawa

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w m. Korzecznik w gm. Kłodawa.

ostrzeżenie

ostrzeżenie silne wiatry

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w m. Zieleniec, gm. Chodów

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej poł. w m. Dębno Poproboszczowskie, gm. Babiak

Informacja Zarządu Powiatu Kolskiego o przeprowadzeniu i wynikach konsultacji projektu " Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu " Rocznego programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi..."

Ogłoszenie o zamiarze szczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości gruntowej polożonej w Kole

Projekt "Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Konsultacje społeczne projektu " Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025"

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w m. Przybyłów, gm. Koło dzialka 192/4

ogłoszenie o przetargu

przetarg ustny

Dzień 14-08-2015 dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Kole

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kolskiego z dnia 21 lipca 2015 r Nr OZ.120.17.2015,

dzień 14 sierpnia 2015 r. jest dziem wolnym od pracy

za przypadający w sobotę - dzień świąteczny - 15 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

W załączeniu treść Zarządzenia

Badania mammograficzne w Powiecie Kolskim

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

 

 • Koło – 1 września przy Hali Sportowej ,ul. Szkolna
 • Babiak – 1 września przy Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotece Publicznej ,ul. Poznańska 2
 • Kłodawa – 2 września przy Urzędzie Miasta, ul. Dąbska 17
 • Osiek Mały – 2 września przy Urzędzie Gminy, ul. Główna 1
 • Grzegorzew – 3 września przy Urzędzie Gminy, pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
 • Kościelec – 3 września przed Urzędem Gminy, ul. Turecka 7/3
 • Dąbie – 4 września przy Ośrodku Zdrowia, ul. 3 Maja 2

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - UPAŁY!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych, Zespół

w Poznaniu, ostrzega przed upałami ,które będą się utrzymywać do dnia 15-08-2015 r.

 

 

 

 

W załączeniu treść komunikatu:

Ogłoszenie Starosty Kolskiego o przetargach

Starosta Kolski ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

 

 

W załączeniu treść ogłoszenia:

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY - UPAŁY !

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu ostrzega przed upałami w dniach od 3-08-2015 r. do 9-08-2015.

 

 

W załączeniu treść komunikatu

Kampania Państwowej Inspekcji Pracy - apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

                 Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii ,,Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" przekazuje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników  o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W załączeniu treść apelu oraz strona Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w celu bezpośrdniego apelu : www.poznan.pip.gov.pl

Komunikat ostrzegawczy !

W załączeniu komunikat Instytutu Meteorologicznego w Poznaniu - upały!

Bezpłatne badania laryngologiczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów głowy i szyi finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Badania koordynowane są przez Wielkopolskie Centrum Onkologii. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 61 8850 729.
 
 
Badania wykonuje sześć ośrodków w Wielkopolsce:
 
Poznań        
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15        
61-8850 -729        
poniedziałek-piątek 10:00-12:00
 
Szpital Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Juraszów 7/19        
790-590-085        
wtorek  17:00-20:00
 
Konin Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45        
63-2404-302        
poniedziałek-piątek 9:00-14:00
 
Piła Szpital Specjalistyczny w Pile
ul. Rydygiera 1        
664-230-439        
poniedziałek 14:00-17:00
 
Leszno        
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
ul. Kiepury 45 
515-932-108        
wtorek i czwartek 9:00-17:00
 
Kalisz        
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu
ul. Poznańska 79 
505-525-237        
poniedziałek-piątek 9:00-14:00

W załączeniu szczegóły otrzymanej  informacji

Komunikat ostrzegawczy !

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze z gradem.

 

 

W załączeniu treść komunikatu

„Ćwiczenie RENEGATE”

 

 W dniu 12 maja 2015r. odbędą się ćwiczenia RENEGATE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego – dźwięk modulowany trwający trzy minuty”.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieruchości w miejscowości Kiełczew Smużny IV, gm. Koło.

Starosta Kolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kiełczew Smużny IV, gmina Koło, będącej własnością Skarbu Panstwa.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Domanin, gm. Dabie.

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciw wściekliżnie.

W załączeniu treść pisma.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Lipie Góry, gm. Babiak.

W załączeniu opis nieruchomości.

Ogłoszenie Starosty Kolskiego

Ogłoszenie Starosty Kolskiego dotyczące sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Przybyłów gm. Koło.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z wykazem nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Kolski ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz będącej własnością Skarbu Państwa, który odbędzie się dnia 11 maja 2015 roku o godz.10.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23. 

W załączeniu treść ogłoszenia.

Informator

 • Opis alternatywny
 • PKP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kole

Powiatowy Urząd Pracy w Kole

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

Powiatowy Inspektorat Nadzowu Budowlanego w Kole

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im St. Staszica w Kościelcu

Zespół Szkół Technicznych w Kole

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole   

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kole

Bursa Szkolna w Kole

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

Dom Pomocy Społecznej w Kole prowadzony przez Siostry ORIONISTKI

Dom Pomocy Społecznej w Kole

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Komenda Powiatowa Policji w Kole

Archiwalna strona Powiatu Kolskiego

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.